elkon.pl - oferta - Urzdzenia indukcyjne - Nagrzewnice indukcyjne Nagrzewnice indukcyjne

Informacje ogólne

Oferujemy

nagrzewnice indukcyjne o mocach od 15 do 200 kW do nagrzewania skrośnego wałków, rur, płaskowników, tulei, czopów itp;  hartowania skrośnego; lutowania i  odpuszczania.

Przeznaczenie

Nagrzewnice dla małych i średnich firm  branży mechaniczno-ślusarskiej, kowalstwa artystycznego, kuźni, obróbki metali oraz firm produkujących rury preizolowane.

Zalety

- zwarta budowa, małe gabaryty
- wysoka sprawność, duża efektywność przetwarzania energii
- krótkie połączenia szynowe pomiędzy zasilaczem i częścią  grzewczą, co ogranicza straty przesyłu
- pneumatyczne zaciski szyn sterowane automatycznie
- płynna regulacja mocy
- możliwość grzania w atmosferze ochronnej
- czystość nagrzewania - minimalna zendra
- różnorodność rozwiązań opcjonalnych w zależności od życzeń Klienta
- brak negatywnego oddziaływania na środowisko